• "Економіка лісового і садово-паркового господарства" – прикладна економічна дисципліна, яка вивчає форми прояву економічних законів у лісовому і садово-парковому господарстві, базується на загальноекономічних, лісівничих, еколого-біологічних і технологічних дисциплінах і водночас є базовою для вивчення інших прикладних економічних дисциплін.Вивчається в 2 семестре 2 курсу студентами спеціальності 206 "Садово-паркове господарство"