Подкатегории
Область знаний 07 "Управление и администрирование"


  • НАУКОВА ІНОЗЕМНА МОВА (НIМ) (англiйська мова) для студентів за спеціальністю «Дизайн архітектурного середовища», 8.06010203, 5 курс, 10 семестр. Предметом вивчення навчальної дисципліни є іноземний науковий дискурс, необхідний для формування професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної) для забезпечення ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.