• Мета викладання дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців знань
  з основ мікропроцесорної техніки,
  функціональних можливостей мікропроцесорних систем і призначення пов`язаних з ними об`єктів
  на основі освоєння принципів будови цифрових автоматів з жорсткою і програмованою логікою
  та мікропроцесорних систем.
  Завдання при вивченні дисципліни полягає
  в опануванні будови і принципів роботи пристроїв і систем програмованої логіки
  з метою застосування в енергетиці та світлотехніці.
  Дисципліна викладається у шостому семестрі третього курсу для студентів,
  які навчаються за напрямом підготовки "Електротехніка та електротехнології" для всіх форм навчання
  (галузь знань 0507 "Електротехніка та електромеханіка",
  напрям підготовки 6.050701 ""Електротехніка та електротехнології"",
  фахові спрямування: "Електротехнічні системи електроспоживання",
  "Світлотехніка і джерела світла").
 • Метою викладання є знайомство тих, хто навчається, з фізичними основами,
  будовою та параметрами напівпровідникових приладів,
  набуття навичок побудови і аналізу схем електронних пристроїв,
  їхнього застосування при вирішенні виробничих завдань.
  Наслідком навчання повинно бути вміння грамотно формулювати технічні завдання
  на розробку електронних пристроів для вирішення конкретних завдань за фахом
  та забезпечувати заявки на сучасне електронне устаткування,
  вміння експлуатувати електронне технологічне устаткування
  та проектувати найпростіші електронні пристрої.
  Дисципліна викладається у п’ятому семестрі третього курсу для студентів,
  які навчаються за напрямом "Електромеханіка" для всіх форм навчання
  (галузь знань 05.07 "Електротехніка та електромеханіка",
  напрям підготовки 6.050702 "Електромеханіка",
  спеціальності "Електричні системи і комплекси транспортних засобів",
  "Електричний транспорт",
  "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод").
 • Дисциплина "Теоретические основы электротехники" является базовой для изучения всех электротехнических дисциплин, имеет три части (модуля), изучается в течение трех семестров: на втором курсе (3, 4 семестры) и на третьем курсе (5 семестр). Данный курс предназначен для 3 семестра (2 курс) - "Теоретические основы электротехники", часть 1.
 • Тестовий курс створено для вивченя першого модуля дисципліни "Промислова електроніка", що вивчається студентами спеціальностей ЕСЕ і СДС в 4 семестрі (2 курс).
 • для студентов 2 и 3 курса всех форм обучения направлений подготовки 6.050701 "Электротехника и электротехнологии" и 6.050702 "Электромеханика"
 • Для студентов направлений подготовки 6.050702 - "Электромеханика" и 6.050702 - "Электротехника и электротехнологиии" 2 курс 4 семестр