• Предметом вивчення навчальної дисципліни «Управління професійною працездатністю» є теорія, методика і практика оцінки й управління професійним здоров’ям майбутнього конкурентоздатного фахівця відповідного профілю.
  Завдання вивчення навчальної дисципліни «Управління професійною працездатністю»:
  - сприяти формуванню мотивації до здоров’язберігаючого способу життя;
  - ознайомити студентів з місцем психофізичного здоров’я в професійній адаптації до навчання у виші й майбутніх робочих місцях;
  - ознайомити студентів з психофізіологічними складовими професійної майстерності й факторами, що впливають на професійне здоров’я і продуктивність праці;
  - сприяти вихованню професійно важливих якостей, рухових вмінь і навичок;
  - навчити використовувати здоров’яформуючі технології для підвищення професійної працездатності й профілактики захворювань.
  Курс призначений для студентів 1-го та 2 курсів усіх спеціальностей ХНАМГ.
 • Описание курса.