Страница: ()   1  2
Курсы 
Дискретна математика для менеджерів (Викладачі – Вороновська Л. П., Якунін А. В.)Для этого курса нужно кодовое словоИнформация
Дистанционный выравнивающий курс элементарной математики для довузовской подготовки иностранцевКурс доступен гостюДля этого курса нужно кодовое словоИнформация
Курс "Вища математика . Модуль 3" (для студентів електротехнічних спеціальностей) (Викладач – Бізюк В. В.)Курс доступен гостюДля этого курса нужно кодовое слово
Основи сферичної геометрії та тригонометрії Для этого курса нужно кодовое словоИнформация
Специальные разделы высшей математики (Викладач - Мордовцев С.М.)Для этого курса нужно кодовое слово
Вища математика для спецівльності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (прискор) (Викладач – Якунін А.В.)Для этого курса нужно кодовое слово
Теорія ймовірності та математична статистика для економістів. (Викладач – Якунін А.В.)Для этого курса нужно кодовое слово
Тестовый курс_БизюкВВДля этого курса нужно кодовое словоИнформация
Тестовый курс_БораковськийОВДля этого курса нужно кодовое словоИнформация