• Курс "Українська мова за професійним спрямуванням" призначений для студентів 2 курсу (3 семестр) усіх напрямів підготовки бакалавра і передбачає вивчення основ усного та писемного офіційно-ділового спілкування.
 • Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «Психологія» складена відповідно до освітньо-професійної підготовки бакалавра для усіх напрямів. Метою навчальної дисципліни «Психологія» є формування знань щодо механізмів психологічних виявів особистості, соціальної групи. Предметом вивчення є механізми формування та функціонування психіки людини, формування особистості у процесі виховання та освіти.

  Дисципліна складається з 3 змістових модулів:

  ЗМ 1. Пізнавальні процеси та емоційна сфера особистості.
  ЗМ 2. Індивідуально-психологічні особливості людини.
  ЗМ 3. Особистість у професійній діяльності.
 • Курс викладається для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.030601 "Менежмент організацій" денної форми навчання.
  Мета курсу - формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності. Курс передбачає засвоєння правил складання та оформлення окремих зразків ділової документації, формування навичок усного та писемного мовлення наукового стилю, здобуття навичок перекладу
 • Курс викладається для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.030601 "Менежмент організацій" денної форми навчання.
  Мета курсу - формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності. Курс передбачає засвоєння правил складання та оформлення окремих зразків ділової документації, формування навичок усного та писемного мовлення наукового стилю, здобуття навичок перекладу