Подкатегории
Обучение специалистов КП "Харьковводоканал"
Специальність 263 "Цивільна безпека" (спец."Охорона праці")
Спеціальність 6.030504 "Економіка підприємства"
Спеціальність 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"
Спеціальність 073 "Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу"