Научные интернет-конференции Университета.
Курсы 
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій""Курс доступен гостю
Новітні технології в електроенергетиціКурс доступен гостю
X Міжнародна конференція. "Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку"Курс доступен гостю
Интернет-конференция "Перспективы развития территорий: теория и практика"Курс доступен гостю
Международная конференция "Энергосберегающие технологии теплогазоснабжения, строительства и муниципальной инфраструктуры"Курс доступен гостю
Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє"Курс доступен гостюДля этого курса нужно кодовое словоИнформация
Международная "Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий"Курс доступен гостю
IV Международная научно-техническая интернет-конференция "Новейшие технологии в электроэнергетике"Курс доступен гостю
IX Міжнародна конференція. "Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку"Курс доступен гостюИнформация
Міжнародна конференція "Формування економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю"Курс доступен гостю
Международная конференция «Математическое моделирование, оптимизация и управление»Для этого курса нужно кодовое словоИнформация
Международная научно-практическая интернет-конференция "Безопасность жизнедеятельности в окружающей и производственной средах"Курс доступен гостю