• Тестовий курс з дисципліни "Хімія", який вивчається студентами 1 курсуденної та 1-2 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 6.060101 "Будівництво"
  • Вивчення курсу "Історія та культура України"допоможе зрозуміти основні закономірності розвитку українського суспільства та актуальні проблеми, які постали перед ним сьогодні