Категорії курсів

Центр технологій дистанційного навчання26

Конференції13
Факультети Університету

Архітектури, дизайну і образотворчого мистецтва

кафедра "Міського будівництва"23

Перспективные курсы

кафедра "Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища"

кафедра "Містобудування"2

кафедра "Основ архітектурного проектування і малюнка"8

кафедра "Лісового і садово-паркового господарства"2

кафедра "Дизайну та образотворчого мистецтва"

Будівельний

кафедра "Будівельних конструкцій"5

кафедра "Механіки грунтів, фундаментів і інженерної геології"5

кафедра "Земельного адміністрування та геоінформаційних систем"14

кафедра "Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів"7

Економіки і підприємництва

кафедра "Підприємництва і бізнес-адміністрування"84

кафедра "Економічної теорії та міжнародної економіки"24

кафедра "Фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту"92

кафедра "Економіки"90

кафедра "Правового забезпечення господарської діяльності"13

Менеджменту

кафедра "Менеджменту і публічного адміністрування"105

кафедра "Управління проектами в міському господарстві і будівництві"56

кафедра "Комп`ютерних наук та інформаційних технологій"149

кафедра "Туризму і готельного господарства"93

кафедра "Іноземних мов"38

кафедра "Автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій"

Електропостачання і освітлення міст

кафедра "Систем електропостачання та електроспоживання міст"35

кафедра "Світлотехніки і джерел світла"15

кафедра "Альтернативної електроенергетики та електротехніки"7

кафедра "Фізичного виховання і спорту"3

кафедра "Філософії і політології"11

Професійна комісія1

Транспортных систем і технологій

кафедра "Транспортних систем і логістики" 122

кафедра "Фізики"10

кафедра "Теоретичної і будівельної механіки"12

кафедра "Охорони праці та безпеки життєдіяльності"56

кафедра "Електричного транспорту"68

Інженерних мереж і екології міст

кафедра "Водопостачання, водовідведення і очищення вод"52

кафедра "Інженерної екології міст"41

кафедра "Хімії та інтегрованих технологій"22

кафедра "Вищої математики"29

кафедра "Нафтогазової інженерії і технологій"21

Спеціальність 185 "нафтогазова інженерія і технології"

1 курс9

2 курс14

3 курс8

4 курс9

По роботі з іноземними студентами

кафедра "Історії і культурології"11

кафедра "Мовної підготовки, педагогіки та психології"6

кафедра "Російської мови як іноземної"1
Центри Університету

Повышения квалификации

Тестові курси71

Випускні роботи5

кафедра "Експлуатації інженерних комунікацій"

Післядипломної освіти та заочного навчання

Освітня програма "Адміністративне управління об'єднаними територіальними громадами"1

Довузівської підготовки та працевлаштування10

Курси з підготовки до вступу до ЗВО5

Заочно-дистанційного навчання2

Навчання фахівців КП "Харківводоканал"1

1-й семестр7

2-й семестр7

3-й семестр6

4-й семестр4

Специальність 263 "Цивільна безпека" (спец."Охорона праці") 1

Спеціальність 6.030504 "Економіка підприємства"1

Спеціальність 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"1

Спеціальність 073 "Менеджмент готельного, курортного и туристсько сервісу"2
Житлово-комунальний коледж71
Електромеханічний коледж26
Аспірантура11

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність"
Наукова бібліотека1