КОМП’ЮТЕРНА ПРАКТИКА для студентів 2 курсу
(КПМ2)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Метою роботи насам перед є довести те, що одним з найважливіших інструментів сучасного менеджера є вміння оперувати комп’ютерними технологіями поряд з управлінськими науками, те, що для запобігання проблем в бізнесі менеджер повинен мати уяву про безліч методів для вирішення тієї чи іншої проблеми. Завданнями практики – дати відповіді на питання : як використовувати ті чи інші комп’ютерні технології у подальшій роботі, для чого менеджери приймають рішення, які методи вживаються при прийнятті рішень, та яким чином ці моделі можуть вживатися на практичному рівні? Сучасний розвиток офісних інструментів, представлених по більшій частині пакетом Microsoft Office, дозволяє не тільки автоматизувати найпростішу паперову тяганину, але і перекласти на плечі ПК більш серйозні задачі, такі як керування виробничими процесам підприємства. Метою практики є підготовка професійно грамотних фахівців сфери сервісу і туризму в області менеджменту в сучасних економічних умовах. Даний вид практики є невід’ємною частиною освітньої програми і служить для поглиблення і закріплень теоретичних знань, та формування професійних вмінь та навичок передбачених стандартом. Більша частина практики складається з завдань, які можуть створювати інтранет – систему тобто внутрішню інформаційну систему компанії. Для автоматизації бізнес-процесів у середині компанії використовують відповідні комп’ютерні технології та програмне забезпечення.

Для этого курса нужно кодовое слово