Економіка підприємства ЗБ і ПК
(КошлякОМ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальностей:
206 "Садово-паркове будівництво",3 курс, 6 семестр; 201 "Агрономія", 3 курс 6 семестр. Викладач вищої категорії ЖКК ХНУМГ імені О.М.Бекетова О.М.Кошляк

Для этого курса нужно кодовое слово