Економіка підприємства (3 курс)
(КошлякОМ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дисципліна "Економіка підприємства" для студентів зеленого будівництва та промислового квітництва,3 курс, 6 семестр Вивчає методи і способи ефективного використання всіх елементів виробничого процесу на рівні підприємств зеленого будівництва та промислового квітництва. Викладач вищої категорії ЖКК ХНУМГ імені О.М.Бекетова О.М.Кошляк

Для этого курса нужно кодовое слово