Економічна теорія (мікроекономіка)
(ETмікро)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дистанційний курс призначений для студентів 1 курсу (2 семестр) денної та 2 курсу (3 семестр) заочної та дистанційної форм навчання . Мета курсу - пізнання методологічних принципів мікроекономічного аналізу економічної поведінки суб’єктів ринку.

Для этого курса нужно кодовое слово