Мікроекономіка ТимофієваСБ
(ТимофієваСБ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дистанційний курс "Мікроекономіка" є нормативним для студентів 2 курсу денної (4 триместр) і заочної (3 семестр) форм навчання напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" і 6.030509 "Облік і аудит". Мета вивчення - формування ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання

Для этого курса нужно кодовое слово