Тестовый курс_РибакГІ
(РибакГІ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дистанцыйний курс «Політична економія» присвячений вивченню виробничих відносин в їх взаємодії з продуктивними силами, а також політичними, ідеологічними, соціальними
інститутами суспільства, і дослідженню економіки в цілому, на всіх рівнях.
Курс "Політична економія" відповідає вимогам освітньо-професійної програми
підготовки бакалаврів за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка під-
приємства», 6.030509 «Облік і аудит» і вивчається студентами денної форми навчання на 1 курсі
і студентами заочної форми навчання на 2 курсі.

Для этого курса нужно кодовое слово