Економічна теорія (для ОП)
(ЕТ (для ОП))

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дистанційний курс "Економічна теорія" для студентів напряму підготовки 6.170202 - Охорона праці.

Автор курсу: доц. Федотова Ю.В.

Для этого курса нужно кодовое слово