Вступ до гостинності (ГРС)
(ВГост (ГРС))

 Для этого курса нужно кодовое слово


Навчальний курс з дисципліни "Вступ до гостинності"
для студентів 1-го курсу (весінній семестр) всіх форм навчання
спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" галузі знань 24 "Сфера обслуговування"

Для этого курса нужно кодовое слово