Планування міст і транспорт
(ПМіТр)

 Для этого курса нужно кодовое слово


Курс Планування міст і транспорт призначений для студентів за напрямом підготовки 6.060101 Будівництво, У курсі розглядаються питання системного підходу до проектування міст, висвітлюються функціональні й структурно-територіальні тенденції та закономірності розвитку міських поселень, їх планувальна структура та функціональна організація, розглядаються основні транспортні проблеми сучасного міста, класифікація міського транспорту і вулично-дорожньої мережі. Зміст курсу спрямований на формування у студентів розуміння місця і ролі вулично-магістральної мережі в місті, принципів транспортного обслуговування і взаємодії різних видів міського транспорту.

Для этого курса нужно кодовое слово