Будівельна фізика
(БФ)

 Для этого курса нужно кодовое слово


Будівельна фізика і кліматологія мають безпосередній й взаємообумовлений зв’язок з архітектурним проектуванням і теорією та критикою архітектури, формують творчий метод архітектора та попереджує його від допущення грубих помилок в естетичному, функціональному й техніко-економічному відношенні.
Мета та завдання
вивчення дисципліни сприяти формуванню у студентів містобудівного світогляду з використанням природно-кліматичного фактору. Вміння створювати комфортні умови життєдіяльності людини завдяки вивченню фізичних явищ і процесів, що пов’язані з експлуатацією будинків та споруд.
Предмет вивчення дисципліни є методи та принципи проектування містобудівельного та архітектурного середовища в сучасних умовах, відповідно до природно-кліматичних факторів та фізичних явищ і процесів, пов’язаних з експлуатацією будинків та містобудівельних просторів.

Курс передбачено для студентів денної форми навчання спеціальності "Архітектура" 8 семестр

Для этого курса нужно кодовое слово