Тестовый курс_КрохмальАМ
(КрохмальАМ)

 Для этого курса нужно кодовое слово


"Іноземна мова" (англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.080101"Геодезія, картографія та землеустрій").
Мета вивчення : формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійної та ситуативного спілкування в різних видах мовленевої діяльності в обсязі тематики, що обумовленна професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Для этого курса нужно кодовое слово