Тестовый курс_ТарабановськаОМ
(ТарабановськаОМ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

"Іноземна мова професійного спрямування" (англійська мова) для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - "Менеджмент" спеціальності "Логістика" (1 семестр). Мета вивчення полягає у формуванні необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами.

Для этого курса нужно кодовое слово