Тестовый курс_СмолянаТА
(СмолянаТА)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Основною метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова »(німецька мова) напрям підготовки 6.050701-"Електротехніка та електротехнології" є
формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами.

Для этого курса нужно кодовое слово