Спецпитання гідравліки систем ТГПіВ
(СПГСТГПиВ)

 Для цього курсу потрібне кодове слово

Курс "Спецпитання гідравліки систем ТГПіВ" передбачений для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" спеціальності - Теплогазопостачання і вентиляція". Зазначений курс вивчає процеси руху рідини і газу в санітарно-технічних системах, теоретичні закономірності цих процесів,їх кількосні характеристики та методи прикладного використання в інженерній практиці функціонування систем теплогазопостачання, вентиляції, кондиціювання повітря, опалювання та гарачого водопостачання.

Для цього курсу потрібне кодове слово