Земельне право
(ЗПУ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс "Земельне право" для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"

Для этого курса нужно кодовое слово