Будівельна кліматологія
(БКбуд)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Будівельна кліматологія дистанційний курс для студентів 1 курсу спеціальності "192 Будівництво та цивільна інженерія"
Мета курсу формування у студентів навичок урахування впливу кліматичних факторів навколишнього середовища на будівельні і містобудівні рішення.
Завдання освоєння методик оцінки впливу кліматичних і антропогенних факторів на проектування будинків, споруд і територій міста

Для этого курса нужно кодовое слово