Геоинформационные_системы_ЕвдокимовАА
(ЕвдокимовАА)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Геоінформаційні системи для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.140103 Туризм, 6.030601 Менеджмент

Для этого курса нужно кодовое слово