Тестовый курс_БизюкВВ
(БизюкВВ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

В курсі викладається інтегральне числення та його застосування, диференціальні рівняння першого та другого порядків та системи лінійних диференціальних рівнянь, а також функції багатьох змінних, операціі з ними та застосування.

Для этого курса нужно кодовое слово