Антикризове управління
(АУ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

кризаДисципліна «Антикризове управління» викладається для студентів 6 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки".

Для этого курса нужно кодовое слово