Гроші та кредит (викладач Майборода Ю.В.)
(Гроші та кредит)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс призначений для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування"денної та заочної форм навчання ЖКК ХНУМГ імені О.М. Бекетова!!! Вивчається у 4 семестрі студентами денної форми навчання та у 7 семестрі студентами заочної форми навчання!

Для этого курса нужно кодовое слово