Политическая экономия
(политэкономия)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Формуванню економічної культури, набуттю грунтовних знань про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку, аналізу реальних еконмічних процесів і присвячено дисципліну "Політична економія".
Дисципліна вивчається студентами 1 курсу всіх форм навчання за напрямами підготовки: 6.030504 - "Економіка підприємства", 6. 030509 - "Облік і аудит" у 1 семестрі.

Для этого курса нужно кодовое слово