Договірне право
(Договірне право)

 Курс доступен гостю
 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс з дисципліни "Договірне право" розроблений з метою вивчення студентами основних правил укладення різних видів договорів, що є необхідним не тільки для використання у професійній діяльності але і у щоденному житті.Призначений для студентів 5 курсу спеціальності Менеджмент і адміністрування.

Курс доступен гостю  Для этого курса нужно кодовое слово