Економіка підприємства (Петрова І.Л.)
(ПетроваИЛ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів денної форми навчання, спеціальності "Готельне обслуговування" , 6 семестр

Для этого курса нужно кодовое слово