Інноваційні технології в готельному господарстві
(ІнТехГГ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дисципліна "Інноваційні технології в готельному господарстві" розроблена для студентів 5 курсу, освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр", що навчаються за спеціальністю 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» денної форми навчання

Для этого курса нужно кодовое слово