Теплогазопостачання і вентиляція
(ТВ)

 Для цього курсу потрібне кодове слово

Дисципліна "Теплогазопостачання та вентиляція"для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». Предметом дисципліни є процеси та обладнання для вироблення, транспортування, розподілу і використаннятеплової енергії; системи для транспортування, розподілу і споживанняприродного газу; властивості вологого повітря, процеси підготовки повітря,обладнання систем вентиляції і кондиціювання повітря.

Для цього курсу потрібне кодове слово