Тестовый курс_КовалевДА
(КовалевДА)

 Для цього курсу потрібне кодове слово


Інженерне обладнання будівель
курс дистанційного навчання за напрямом підготовки
060101 - Будівництво
(для студентів 4 курсу (8 семестр) денної і заочної форм навчання, спеціальностей "Міське будівництво та господарство" та "Промислове та цивільне будівництво")

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система і процес організації заходів з проектування, будівництва та експлуатації інженерно-технічного обладнання будівель та споруд.

Для цього курсу потрібне кодове слово