Ботаніка (викл. Горєлова О.І.)
(МурадоваЕИ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дисципліна "Ботаніка" виклається для студентів II курсу за напрямом підготовки 090103 "Лісове і садово-паркове господарство", спеціальності 5.09010303 "Зелене будівництво і садово-паркове господарство".
Дисципліна вивчається у III і IV семестрі.Для этого курса нужно кодовое слово