Основи маркетингу
(ОМ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дистанційний курс дисципліни "Основи маркетингу" для студентів 4 курсу спеціальності "Готельне обслуговування" ЖКК ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (7 семестр)

Для этого курса нужно кодовое слово