Організація садово-паркового господарства
(Шишкин Э.А.)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дисципліна - Організація садово-паркового господарства Курс розроблено для студентів 4 курсу денної форми навчання за спеціальністю 7.03060101 «Лісове і садово-паркове господарство». Семестр- 8. Метою викладання навчальної дисципліни «Організація садово-паркового господарства» є організаційно-економічна підготовка інженерів садово-паркового будівництва й господарства в області організації виробничих процесів, основ бізнесу-планування, оперативного обліку й звітності, нормування й стимулювання праці працівників, вивчення аспектів управлінської діяльності в умовах ринкових відносин.

Для этого курса нужно кодовое слово