Реконструкція міста
(РМТ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Метою викладання навчальної дисципліни «Реконструкція міста» є формування у студентів розуміння проблем, понять, принципів і методів реконструкції міст.

Для этого курса нужно кодовое слово