Технологія галузі (викладач Долуда А.В.)
(ДолудаАВ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Вивчається студентами 1 та 2 курсів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціалізацій 071 «Бухгалтерський облік» та 076 "Комерційна діяльність" з метою формування теоретичних знань з основ технологічних процесів в системі житлово-комунального господарства

Для этого курса нужно кодовое слово