Географія туризму (викладач ФедінаВМ)
(ФединаВН)

Тестовий курс_ФедінаВМ
Тестовий курс "Географія туризма" відображає зміни в структурі потреб людини і суспільства, які викликані науково-технічною революцією, та необхідністю і можливістю відновлення фізичних і духовних сил людини.
Курс розрахований для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 5.14010101 "Готельне обслуговування", вивчається у 3 семестрі та закінчується складанням заліку