Технология и оборудование производства - Колотухин В.А. Гайдар Т.С.
(ТОП)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс“Технологія та устаткування виробництва” ознайомить з технологічними процесами виготовлення електричних машин та апаратів та окремих збірних одиниць, обладнання, пристосувань та інструменту, які застосовуються для їх виготовлення.

Для этого курса нужно кодовое слово