Соціологія
(ВоронцоваВА)

 Для этого курса нужно кодовое слово


Курс соціологія вивчається студентами спеціальностей
ЖКТ ХНУМГ ім. О. М. Бекетова:
- 5.03050901 «Бухгалтерський облік»: на основі базової середньої освіти - 2 курс, IV семестр; на основі повної середньої освіти - 3 курс, VI семестр;
- 5.03050702 «Комерційна діяльність» - 3 курс, VI семестр;
- 5. 14010101 «Готельне обслуговування» - 2 курс, III семестр (2-ГО-3) і IV семестр (2-ГО-1,2);
- 5.09010101 «Промислове квітництво» - 3 курс, VI семестр;
- 5.09010303 «Зелене будівництво і садово-паркове господарство» - 3 курс, V семестр.

Для этого курса нужно кодовое слово