Соціологія
(ВоронцоваВА)

 Для этого курса нужно кодовое слово


Курс соціологія вивчається студентами спеціальностей
ЖКК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова:
- 071 «Облік і оподаткування»/ спеціалізація "Бухгалтерський облік"- 2 курс, IV семестр;
- 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»/ спеціалізація "Комерційна діяльність" - 3 курс, VI семестр;
- 241 «Готельно-ресторанна справа»/ спеціалізація "Готельне обслуговування" - 2 курс, III семестр (2-ГО-3) і IV семестр (2-ГО-1,2);
- 201 «Агрономія»/ спеціалізація "Промислове квітництво" - 3 курс, VI семестр;
- 206 «Садово-паркове господарство»/ спеціалізація "Зелене будівництво та садово-паркове господарство" - 3 курс, V семестр.

Для этого курса нужно кодовое слово