"Економіка підприємства"
("Економіка підприємства", Салтанова О.С.)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс розроблений для студентів 2 курсу, спеціальностей 5.03050901 "Бухгалтерський облік" , 5.03050702 "Комерційна діяльність".
Мета і завдання курсу: опанування студентами основних розділів прикладної економіки, знайомство з методами організації ефективного господарювання на рівні основної ланки суспільного виробництва - підприємства, придбання необхідної сукупності теоретичних і практичних знань з управління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку.Курс складений з максимальною орієнтацією на ринкове законодавство, облік нових нормативних актів і досвід країн розвинутого ринку.

Для этого курса нужно кодовое слово