Управління конкурентоздатністю підприємств міського господарства
(УпрКонЗд)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Мета курсу: "Управління конкурентоздатністю підприємств міського господарства" - поглиблення теоретичних основ, практичних і методичних рекомендацій з удосконалення управління конкурентоздатністю підприємств. Призначено для вивчення в 2 семестрі для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 8.18010016 - Бізнес-адміністрування"

Для этого курса нужно кодовое слово