Практика спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
(КДП)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Практичне навчання

напрям підготовки 030507 «Маркетинг»
спеціальність 5.03050702 «Комерційна діяльність»
відділення «Економіка та підприємництво»
(денна форма навчання)

Навчальна практика - 2 курс, 4 семестр (4 тижні)
Технологічна практика - 3 курс, 5 семестр (3 тижні)
Виробнича практика - 3 курс, 6 семестр (3 тижні)

Для этого курса нужно кодовое слово