Українська мова (викл. Шевель В.В.)
(ШевельВ.В.)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Українська мова є державною мовою України. Завданням курсу "Українська мова" є розвиток базових лексичних,граматичних,культуромовних,стилістичних,орфоепічних,правописних умінь і навичок.
Мета курсу українська мова полягає в узагальненні й систематизації знань,набутих у процесі вивчення основного курсу української мови,а також їхньому поглибленні відповідно до вимог, що ставляться перед студентами.
Курс викладається для студентів перших курсів спеціальності "Бухгалтерський облік", "Комерційна діяльність","Готельне обслуговування,"Зелене будівництво та промислове квітництво" денної форми навчання в I семестрі.

Для этого курса нужно кодовое слово