Екологія (викладач Косаріна С.В.)
(КосарінаС.В.)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Програма вивчення предмета "Екологія" складена відповідно до освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста "Маркетинг", "Облік та аудит", "Готельно-ресторанна справа", спеціальностей "Комерційна діяльність", "Бухгалтерський облік", "Готельне обслуговування".
Предметом вивчення є сучасна людина та її вплив на оточуюче середовище, взаємо`звязки між живими і неживими компонентами біосфери, питання організації і функціонування екологічних систем, природних ресурсів, охорона навколишнього природного середовища.
Основними завданнями вивчення предмета є надання теоретичної основи природокористування та навколишнього середовища як важливого компонента сучасної екології та соціально-екологічної системи урбанізації.
Курс викладається для студентів перших курсів вищезазначених спеціальностей денної форми навчання в І семестрі.

Для этого курса нужно кодовое слово