Українська мова (за профспрямуванням) (викладач Рєзнік Т.М.)
(РезникТН)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс "Українська мова (за профспрямуванням)" знайомить студентів із діловодством, культурою ділових стосунків, навчає використовувати мовний матеріал у професійній діяльності. Студенти денної форми навчання спеціальності 5.03050702 "Комерційна діяльність" вивчають цю дисципліну на 3 курсі (VI семестр).

Для этого курса нужно кодовое слово