Туристичні комплекси
(БондаренкоСЮ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дисциліна "Туристичні комплекси" вивчається на 3 курсі, у V семестрі.
На неї відведено 54 години, з яких: 32 години - аудиторних, 10 годин - практичних та 12 годин - самостійноої роботи.

Для этого курса нужно кодовое слово